19:00 18/6/2024
  Bồ Đào Nha
  Cộng hòa Séc
13 0
0 0
2 1
1st
0 0
2nd
2 1
2
1
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.