16:00 19/6/2024
  Đức
  Hungary
11 7
0 0
2 2
1st
1 0
2nd
1 0
2
0
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.