16:00 21/6/2024
  Ba Lan
  Áo
4 3
0 0
4 2
1st
1 1
2nd
0 2
1
3
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.