65 ' 13:00 20/6/2024
  Slovenia
  Serbia
4 5
0 0
0 2
1st
0 0
2nd
0 0
0
0
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.