16:00 20/6/2024
  Đan Mạch
  Anh
4 2
0 0
3 1
1st
1 1
2nd
0 0
1
1
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.