19:00 21/6/2024
  Hà Lan
  Pháp
3 6
0 0
1 0
1st
0 0
2nd
0 0
0
0
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.