16:00 18/6/2024
  Thổ Nhĩ Kỳ
  Georgia
5 5
0 0
2 1
1st
1 1
2nd
2 0
3
1
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.