19:00 19/6/2024
  Scotland
  Thụy Sỹ
5 8
0 0
3 2
1st
1 1
2nd
0 0
1
1
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.