13:00 21/6/2024
  Slovakia
  Ukraine
4 4
0 0
0 1
1st
1 0
2nd
0 2
1
2
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.