19:00 21/4/2024
  Real Madrid
  FC Barcelona
2 8
0 0
3 2
1st
1 1
2nd
2 1
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.