19:00 20/4/2024
  Girona FC
  Cadiz CF
2 4
0 0
1 2
1st
2 0
2nd
2 1
4
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.