15:30 15/4/2024
  Farag, Ali
  Hesham, Mazen
1st
5 11
2nd
11 5
3rd
11 2
4th
8 11
5th
11 2
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.