17:30 15/4/2024
  Gawad, Karim Abdel
  Asal, Mostafa
1st
6 11
2nd
11 7
3rd
11 5
4th
7 11
5th
8 11
2
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.