Czech Liga Pro
15 tháng 4, 2024
Trực tiếp
Ván thứ 3
10-61-1
Hruska, Vaclav - Hyrsl, Jiri
Đội thắng

18:00

Fisera, Milan - Fisar, Tomas
Đội thắng

18:00

Pavliska, Martin - Przybyla, Jan
Đội thắng

18:00

Barta, Miroslav - Pleskot, Jan
Đội thắng

18:00

Volhejn, Jan - Bartik, Tomas
Đội thắng

18:30

Holub, Marek - Przeczek, Kamil
Đội thắng

18:30

Kucirek, Ondrej - Krok, Lukas
Đội thắng

18:30

Varecka, Michal - Baly, Ondrej
Đội thắng

18:30

Varecka, Michal - Kasinski, Zdenek
Đội thắng

18:30

Jirek, Jan - Zivny, Petr
Đội thắng