11:30 18/4/2024
  Malek, Lukas
  Krauter, Gunar
1st
11 6
2nd
13 11
3rd
9 11
4th
11 6
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.