11:30 18/4/2024
  Sochor, Martin
  Bresky, Jaroslav
1st
9 11
2nd
12 10
3rd
10 12
4th
11 7
5th
11 9
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.