12:00 18/4/2024
  Bresky, Jaroslav
  Krejci, Richard
1st
11 6
2nd
11 4
3rd
5 11
4th
12 10
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.