12:00 18/4/2024
  Krauter, Gunar
  Plachy, Jiri
1st
11 9
2nd
5 11
3rd
11 7
4th
8 11
5th
8 11
2
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.