12:30 18/4/2024
  Svedik, Miroslav
  Malek, Lukas
1st
11 7
2nd
11 4
3rd
11 7
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.