12:30 18/4/2024
  Stusek, Dusan
  Navrat, Lubomir
1st
5 11
2nd
5 11
3rd
11 8
4th
10 12
1
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.