11:30 18/4/2024
  Musil, Josef
  Krejci, Ales
1st
9 11
2nd
3 11
3rd
13 11
4th
11 9
5th
3 11
2
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.