11:30 18/4/2024
  Navrat, Lubomir
  Stach, Jiri
1st
11 6
2nd
11 9
3rd
8 11
4th
11 9
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.