18:00 19/6/2024
  Divecky, Jan
  Trinta, Mihail
1st
10 12
2nd
11 6
3rd
11 9
4th
12 10
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.