18:30 19/6/2024
  Kucirek, Ondrej
  Holovatiuk, Yurii
1st
8 11
2nd
11 6
3rd
11 8
4th
11 5
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.