18:00 19/6/2024
  Reczai, Jiri
  Jira, Jiri
1st
3 11
2nd
11 13
3rd
9 11
0
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.