19:00 19/6/2024
  Jira, Jiri
  Kucera, Tomas
1st
11 6
2nd
10 12
3rd
11 7
4th
11 7
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.