18:00 19/6/2024
  Laznicka, Roman
  Pros, Ondrej
1st
9 11
2nd
12 14
3rd
11 4
4th
6 11
1
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.