18:00 19/6/2024
  Rusnak, Ales
  Wawrosz, Pavel
1st
6 11
2nd
11 5
3rd
10 12
4th
11 9
5th
11 3
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.