19:00 19/6/2024
  Pros, Ondrej
  Kabelka, Jan
1st
19 21
2nd
9 11
3rd
13 11
4th
17 15
5th
4 11
2
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.