18:30 19/6/2024
  Kabelka, Jan
  Roh, Marek
1st
8 11
2nd
12 14
3rd
11 4
4th
2 11
1
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.