18:30 19/6/2024
  Kucera, Tomas
  Vitrovyj, Oleg
1st
7 11
2nd
13 11
3rd
11 5
4th
13 11
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.