15:40 17/6/2022
  Hurkacz, Hubert
  Auger-Aliassime, Felix
1st
7 6
2nd
7 6
2
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.