17:00 29/2/2024
  Darderi, Luciano
  Cerundolo, Juan Manuel
1st
6 3
2nd
3 6
3rd
6 3
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.