Chung cuộc Quần vợt phổ biến
ATP
Grand Slam
1
Úc mở rộng Đơn Nam
1
WTA
2

Tất cả các trận đấu hoàn toàn Quần vợt

ATP
6
WTA
6