Sắp Bắt Đầu
Liên minh huyền thoại

CN, 19 thg 5 9:00

Gen.G - Bilibili Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 3, 21 thg 5 16:00

Zerolag Esports - Wild Panthers eSports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 3, 21 thg 5 17:00

Gamespace Mediterranean College Esports - WLGaming esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 3, 21 thg 5 18:00

Team Refuse - Team Paradox
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 3, 21 thg 5 19:00

Team Phantasma - Anorthosis Famagusta Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 4, 22 thg 5 16:00

Karmine Corp Blue - Team BDS Academy
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 4, 22 thg 5 16:00

LUA Gaming - GIANTX Academy
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 4, 22 thg 5 16:00

Team Paradox - WLGaming esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 4, 22 thg 5 17:00

ZETA - Rebels Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường

Th 4, 22 thg 5 17:00

Team Du Sud - Aegis
Đội thắng trận đấu - Twođường