Sắp Bắt Đầu
Rainbow Six

CN, 19 thg 5 11:00

PSG Talon - Bleed Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 11:00

SCARZ - CAG Osaka
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 12:30

E1 Sports - Team Bliss
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 12:30

FaZe - Team Secret
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 14:00

beastcoast - DarkZero Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 14:00

Team BDS - FURIA Esports
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 15:30

M80 - Team Liquid
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 19 thg 5 15:30

Into the Breach - Spacestation Gaming
Đội thắng trận đấu - Twođường