Giao hữu quốc tế
16 tháng 7, 2024

19:00

Ý - Argentina
Đội thắng
17 tháng 7, 2024

7:00

Trung Quốc - Hàn Quốc
Đội thắng
Giao hữu quốc tế, Nữ
1