Giải quốc gia
20 tháng 6, 2024
Bắt đầu sau 14 phút nữa
Cuba - Slovenia
Đội thắng
21 tháng 6, 2024

3:00

Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran - Pháp
Đội thắng

7:00

Canada - Brazil
Đội thắng

11:00

Argentina - Ba Lan
Đội thắng

11:00

Hà Lan - Nhật Bản
Đội thắng