13:30 22/6/2024
  Brazil
  Nhật Bản
1st
24 26
2nd
25 20
3rd
21 25
4th
25 22
5th
12 15
2
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.