10:00 22/6/2024
  Ý
  Ba Lan
1st
25 18
2nd
25 17
3rd
25 12
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.