Kun Agüero

Sergio Leonel Agüero del Castillo

Tôi rất vui khi được làm việc với Stake.com và tham gia vào đội ngũ thú vị của họ. Tôi đã quan tâm theo dõi khi họ tham gia nhiều hơn vào bóng đá và tham vọng của Stake rất phù hợp với tham vọng của tôi khi tôi bước sang một giai đoạn mới của sự nghiệp sau khi thi đấu

- Kun Agüero