Israel Adesanya

Vô địch Hạng Trung

"Tôi không chỉ tung đòn và hy vọng, tôi nhắm và bắn!"

- Israel Adesanya