Phổ biến Võ Tự Do
UFC
UFC Đối tác cá cược chính thức
UFC Fight Night: Nicolau vs. Kape 2

Th 7, 27 thg 4 20:00

Benitez, Gabriel - Maheshate, Maheshate
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 20:20

Petrovic, Ivana - Liang, Na
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 20:40

Llontop, James - Padilla, Christopher
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 21:00

Mann, Marnic - Souza, Ketlen
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 21:20

Mayes, Dontale - Machado, Caio
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 21:40

Hubbard, Austin - Figlak, Michal
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 22:00

Yahya, Rani - Henry, Victor
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 23:00

Means, Tim - Medic, Uros
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 23:20

Pearce, Jonathan - Onama, David
Đội thắng

Th 7, 27 thg 4 23:40

Lane, Austen - Diniz, Jhonata
Đội thắng

UFL
3

Tất cả Võ Tự Do

UFC
13
UFL
3