Chung cuộc Bóng chày phổ biến
Hàn Quốc
Nhật Bản
1

Tất cả các trận đấu hoàn toàn Bóng chày

Hàn Quốc
1
Nhật Bản
1