Giải vô địch quốc gia
18 tháng 4, 2024

17:10

Tampa Bay Rays - Los Angeles Angels
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

17:10

Detroit Tigers - Texas Rangers
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

17:35

Boston Red Sox - Cleveland Guardians
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

23:40

Chicago Cubs - Miami Marlins
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
19 tháng 4, 2024

1:45

San Francisco Giants - Arizona Diamondbacks
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Double-A Eastern League
1