Phổ biến Bóng bàn
Cộng Hòa Séc
Czech Liga Pro
Trực tiếp
Ván thứ 4
4-61-2
Musil, Josef - Krejci, Ales
Đội thắng
Trực tiếp
Ván thứ 4
7-12-1
Malek, Lukas - Krauter, Gunar
Đội thắng
Trực tiếp
Ván thứ 5
2-42-2
Sochor, Martin - Bresky, Jaroslav
Đội thắng
Trực tiếp
Ván thứ 3
5-82-0
Navrat, Lubomir - Stach, Jiri
Đội thắng
Bắt đầu sau 10 phút nữa
Krejci, Ales - Limbursky, Radek
Đội thắng
Bắt đầu sau 10 phút nữa
Krauter, Gunar - Plachy, Jiri
Đội thắng
Bắt đầu sau 10 phút nữa
Stach, Jiri - Strelec, Adam
Đội thắng
Bắt đầu sau 10 phút nữa
Bresky, Jaroslav - Krejci, Richard
Đội thắng
Bắt đầu sau 40 phút nữa
Svedik, Miroslav - Malek, Lukas
Đội thắng
Bắt đầu sau 40 phút nữa
Stusek, Dusan - Navrat, Lubomir
Đội thắng

Tất cả Bóng bàn

Cộng Hòa Séc
12