Giải vô địch quốc gia
22 tháng 4, 2024
Bắt đầu sau 12 phút nữa
Pittsburgh Pirates - Milwaukee Brewers
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Bắt đầu sau 12 phút nữa
Cincinnati Reds - Philadelphia Phillies
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Bắt đầu sau 22 phút nữa
Tampa Bay Rays - Detroit Tigers
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
Bắt đầu sau 52 phút nữa
Atlanta Braves - Miami Marlins
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

23:40

Kansas City Royals - Toronto Blue Jays
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

23:40

Minnesota Twins - Chicago White Sox
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

23:45

St. Louis Cardinals - Arizona Diamondbacks
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)
23 tháng 4, 2024

0:40

Colorado Rockies - San Diego Padres
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

1:38

Los Angeles Angels - Baltimore Orioles
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)

1:45

San Francisco Giants - New York Mets
Nguời thắng (gồm hiệp phụ)