Phổ biến Starcraft 2
International
ESL SC2 Masters 2024 Spring: Asia

CN, 14 thg 4 10:00

XY - Firefly
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 14 thg 4 10:40

Oliveira - Lemon
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 14 thg 4 11:20

Jieshi - Coffee
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 14 thg 4 12:00

Has - Cyan
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 14 thg 4 12:40

Nice - Misaki
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 14 thg 4 13:20

MacSed - SCV
Đội thắng trận đấu - Twođường

CN, 14 thg 4 14:40

MeomaikA - Silky
Đội thắng trận đấu - Twođường

Tất cả Starcraft 2

International
7