Phổ biến CS2 Duels
International
Berserk League 2024 Week #21
Trực tiếp
2nd map
8-131-0
Raze - Phantom
Đội thắng trận đấu - Twođường
Bắt đầu sau 10 phút nữa
Raze - Havoc
Đội thắng trận đấu - Twođường
Bắt đầu sau 40 phút nữa
Phantom - Havoc
Đội thắng trận đấu - Twođường

Tất cả CS2 Duels

International
3