Alexa Grasso

Nhà vô địch Hạng nhẹ

"Tôi muốn tiến hóa, mỗi trận đấu tôi muốn chứng tỏ rằng tôi càng ngày càng tốt hơn"

- Alexa Grasso